Odbiór dokumentacji medycznej przez upoważnionego

2 (1).jpg

Czym jest upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej? Czy wystarczające w tym zakresie jest zwykłe pełnomocnictwo? Czy upoważniony może odebrać kopię dokumentacji nieodpłatnie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule. Sprawdź więc, w jakich sytuacjach możesz wydać kopię dokumentacji medycznej osobie innej niż sam pacjent.

Upoważnienie do wydania dokumentacji a pełnomocnictwo

Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej na podstawie art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest szczególnym pełnomocnictwem obejmującym konkretne czynności. Aby skutecznie upoważnić osobę do pozyskania dokumentacji medycznej w treści oświadczenia należy wyraźnie określić, w jakim celu takie upoważnienie jest wydawane.  Jeśli pacjent udzielił ogólnego pełnomocnictwa jakiejś osobie, np. o treści: niniejszym upoważniam XY do reprezentowania mnie przed wszelkimi instytucjami - takie pełnomocnictwo będzie nieskuteczne w ramach uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej. Podobnie w przypadku adwokata czy radcy prawnego - ogólne pełnomocnictwo procesowe jest niewystarczające - w treści pełnomocnictwa musi być wskazane wprost i  jasno upoważnienie do dostępu do  dokumentacji medycznej.

Jeśli w imieniu pacjenta dokumentację medyczną chce odebrać inna osoba, która ma ogólne pełnomocnictwo do działania w imieniu pacjenta, wówczas powinniśmy odmówić  wydania tej dokumentacji.

Komu wydajemy dokumentację nieodpłatnie

Nowe przepisy umożliwiają wydanie nieodpłatnej kopii jedynie pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu pacjenta (nie zaś osobie upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej). Wynika to z art. 28 ust. 2a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Uzasadnienie do zmiany przepisów:

"Należy wskazać, że w świetle projektowanej zmiany nieodpłatne uzyskanie dokumentacji medycznej przez pacjenta wyłączało będzie w tym zakresie możliwość wystąpienia z takim żądaniem przez przedstawiciela ustawowego (i odwrotnie). Liczba osób upoważnionych, mogących uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej, jest nieograniczona, tym samym projektodawca, uwzględniając zakres podmiotowy żądania, o którym mowa w art. 15 RODO, zdecydował się przyznać prawo uzyskiwania bezpłatnego dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie projektowanego przepisu, wyłącznie pacjentowi oraz jego ustawowemu przedstawicielowi."

 

Więcej porad dotyczących przetwarzania danych osobowych w branży medycznej znajdziesz na stronie https://www.poradyodo.pl/dane-wrazliwe-12.

  

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127)  - art. 26, art. 28.

 

Agnieszka Sztuwe
radca prawny, ekspert portalu PoradyODO.pl

Artykuł sponsorowany

Napisz opinię

  • Dozwolone tagi HTML: <strong> <cite> <i> <b> <ul> <li>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

CAPTCHA
Pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zapobiec spamowi.
Image CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka (wielkość liter ma znaczenie).

Konto użytkownika

Aby się zalogować przejdź na stronę: Strona logowania