Możesz znaleźć chorobę wg. objawów. Wypróbuj nowy filtr: Objawy chorób.
Znasz chorobę? Poczytaj jaki lek Ci w niej pomoże.

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce - Objawy choroby:

Szukaj chorób wg objawów: Objawy choroby

Mózgowe porażenie dziecięce - Opis choroby:

Układ nerwowy, wspólnie z układem hormonalnym, pełni funkcje koordynacyjne i integracyjne. Oba układy pośredniczą w wymianie informacji pomiędzy narządami i układami narządów w obrębie organizmu oraz między organizmem a jego środowiskiem zewnętrznym.

Choroby i uszkodzenia tkanki nerwowej prowadzą do przerwania przewodnictwa nerwowego i zaburzeń wydzielania neuroprzekaźników. W zależności od lokalizacji zmian chorobowych i ich wielkości, skutki mogą być różne: od niezauważalnych dla chorego i otoczenia do śmiertelnych włącznie.

Konsekwencją chorób układu nerwowego są zaburzenia czucia i ruchu.

Mózgowe porażenie dziecięce to zespół chorobowy, nabyty w okresie prenatalnym, w czasie porodu lub w okresie okołourodzeniowym, polegający na zaburzeniach funkcjonowania ośrodkowych dróg ruchowych.

Do okołoporodowych uszkodzeń obwodowego układu nerwowego należą:
- porażenie splotu ramiennego (barkowego)
- porażenie obwodowe nerwu twarzowego
- porażenie nerwu przeponowego

Porażenie splotu ramiennego
Można wyróżnić 2 typy:

- górne (typu Duchenne-Erba)
Powstaje ono przez uszkodzenie w czasie porodu korzonków rdzeniowych nerwów szyjnych C5-C6, co doprowadza do niedowładu lub porażenia mięśni ramienia i przedramienia. W wyniku porażenia tych mięśni kończyna górna leży nieruchomo wzdłuż ciała, ramię jest skręcone do wewnątrz, natomiast przedramię ustawione jest w nawróceniu.
Noworodek może jednak poruszać dłonią i palcami porażonej kończyny, lecz nie może unosić ramienia i zginać kończyny w stawie łokciowym.

- dolne (typu Klumpke)
Niedowład lub porażenie następuje w związku z uszkodzeniem korzonków rdzeniowych szyjnych C7 i C8 oraz korzeni pierwszego piersiowego Th1. Zespół ten charakteryzuje się porażeniem mięśni dłoni i palców oraz przedramienia, wskutek tego stwierdzić można występujące opadanie ręki oraz nieprawidłowe ułożenie palców określane „ręką położnika”.

Rokowanie w obu tych porażeniach na ogół jest pomyślne, pod warunkiem jednak, że są one wcześnie leczone

Porażenie obwodowe nerwu twarzowego
Porażenie to powstaje zazwyczaj przy mechanicznym ucisku części kostnej kanału rodnego względnie przy porodach kleszczowatych. Dochodzi tu do uszkodzenia wszystkich gałązek nerwy twarzowego, co powoduje, że u noworodka można stwierdzić:
- po stronie porażenia wygładzenie czoła oraz fałdu policzkowego,
- niedomykanie powieki,
- asymetrię ust z przeciągnięciem ich na stronę zdrową.

Przy obwodowym porażeniu nerwu twarzowego rokowanie jest na ogół pomyślne.

Porażenie nerwu przeponowego
Jest jednym z rzadszych powikłań okresu okołoporodowego. W obrazie klinicznym dominują tu zaburzenia toru oddechowego oraz wysokie ustawienie przepony stwierdzane w badaniu rentgenowskim.

Częstym powikłaniem tego stany są procesy zapalne płuc, także typu zachłystowego. W niezbyt nasilonych przypadkach porażenie cofa się w okresie jednego do kilku miesięcy, w przypadku cięższych dziecko wymaga niekiedy oddechu kontrolowanego.

Porażenie nerwu przeponowego nierzadko współistnieje z uszkodzeniem splotu ramiennego (typu górnego).

Przyczyną choroby może być:
- niedotlenienie mózgu,
- wylewy śródczaszkowe,
- zapalenia wywołane przez drobnoustroje pasożytnicze.

Objawy porażenia to:
- niedowłady kończyn – porażenie spastyczne
- ruchy mimowolne
- niezborność ruchów
- niezborność równowagi

U 35% dzieci z porażeniem stwierdza się upośledzenie umysłowe i padaczkę, 50% ma zaburzenia wzroku, a 25% - zaburzenia słuchu.

Podstawą leczenia jest trening psychoruchowy prowadzony od pierwszych tygodni życia.

Choroby układu nerwowego mają poważne konsekwencje, gdyż spełnia on nadrzędne, koordynacyjne i regulacyjne funkcje w organizmie człowieka.

Mózgowe porażenie dziecięce jest jedną z licznych chorób związanych z uszkodzeniami w obrębie centralnego układu nerwowego. Wśród innych chorób znajdują się między innymi:
- wodogłowie,
- padaczka,
- udar mózgu,
- choroba Parkinsona,
- choroba Alzheimera,
- depresja,
- schizofrenia.

Napisz opinię

  • Dozwolone tagi HTML: <strong> <cite> <i> <b> <ul> <li>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

CAPTCHA
Pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zapobiec spamowi.
Image CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka (wielkość liter ma znaczenie).

Konto użytkownika

Aby się zalogować przejdź na stronę: Strona logowania