Możesz znaleźć chorobę wg. objawów. Wypróbuj nowy filtr: Objawy chorób.
Znasz chorobę? Poczytaj jaki lek Ci w niej pomoże.

Kolibakterioza

Kolibakterioza - Objawy choroby:

Szukaj chorób wg objawów: Objawy choroby

Kolibakterioza - Opis choroby:

Jest to choroba wywoływana przez patogenne szczepy bakterii Escherichia coli.

E. Coli morfologicznie są to krótkie, dość grube pałeczki, które mogą być urzęsione i mogą posiadać otoczkę, które może warunkować ich zjadliwość. Mogą wytwarzać także fimbrie – koniugacyjne, adhezyjne, które także przyczyniają się do ich chorobotwórczości. Są to bakterie tlenowe lub względnie beztlenowe. Posiadają bardzo wiele serotypów i mogą się bardzo szybko namnażać, są to najszybciej dzielące się bakterie – dzielą się co 20 minut! Do wzrostu nie mają żadnych specyficznych wymagań, rosną w temperaturze pokojowej.

Jest to bakteria, która występuje powszechnie w środowisku zewnętrznym, w wodzie, w ściekach, są też naturalnym składnikiem mikroflory jelita grubego i końcowego odcinka jelita cienkiego u ludzi, zwierząt i ptaków i w związku z tym stanowi duży procent masy kałowej. Utrzymują w przewodzie pokarmowym stan równowagi stanowiąc florę saprofityczną. Dostarczają organizmom ważnych składników organicznych.

Szczepy występujące w organizmie są niepatogenne, jednak w sprzyjających warunkach mogą się namnażać, nabywać patogenności i powodować zakażenia oportunistyczne czyli kolibakteriozy.
E. coli charakteryzują się bardzo wielką zmiennością poza tym, że mogą nabywać patogenności przez zjawisko koniugacji mogą także nabywać lekooporności.

Warunki sprzyjające namnażaniu się pałeczek E. Coli:
- niedobory odporności biernej
- niedostateczna higiena pomieszczeń przy wychowie zwierząt – Kolibakteriozy zwierząt
- złe żywienie
- stres
- niesprawny układ immunologiczny
- zakażenia wirusowe, pasożytnicze

Kolibakteriozy mogą dotyczyć:
- dróg moczowych, najczęściej u kobiet
- po porodzie często dochodzi do zakażenia układu rozrodczego
- w gruczole mlekowym może powstawać coli mastitis czyli zapalenie gruczołu mlekowego, powodują je zjadliwe szczepy pałeczek coli
- w szpitalach może dochodzi do zakażeń posocznicowych
- E. coli mogą powodować zapalenie opon mózgowych
- kulawki
- szczep groźny dla ludzi – 0157 wywołuje krwotoczne zakażenie jelit
- K88 – biegunki u ludzi, częste schorzenie
- K99 – biegunki u cieląt

Sepsa, posocznica jest to stosowany w medycynie termin odnoszący się do specyficznej reakcji organizmu na zakażenie. Posocznica nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustojowej reakcji zapalnej wywołany zakażeniem.

Patogenność pałeczek coli uwarunkowana jest:
- obecnością adhezyn – fimbrii, ułatwia im to przyczepianie się, agregację do enterocytów czyli komórek nabłonka jelit
- posiadają ednotoksyny w ścianie komórkowej, które aktywowane są po lizie bakterii
- posiadają także egzotoksyny, o charakterze enterotoksyn, czyli takich, które mają powinowactwo do przewodu pokarmowego, poza tym mogą produkować cytotoksyny, które wywołują dramatyczne biegunki a także werotoksyny, neurotoksyny (atakujące układ nerowy)
- zawierają też szereg czynników, które ułatwiają im kolonizację
- rzęski ułatwiające agregację

W toku postępowania rozpoznawczego materiał do badań stanowi:
- kał,
- materiał sekcyjny – wątroba, śledziona, dwunastnica, jelito grube,
- mocz,
- krew,
- płyn mózgowo - rdzeniowy

W przypadku podejrzenia Kolibakteriozy wykonuje się badanie malejącego poziomu toksyn, aby sprawdzić czy szczep był toksynotwórczy.

Bakterie E. Coli wydalane w kale stanowią wskaźnik stopnia zanieczyszczenia wody i środków spożywczych.

Napisz opinię

  • Dozwolone tagi HTML: <strong> <cite> <i> <b> <ul> <li>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

CAPTCHA
Pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zapobiec spamowi.
Image CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka (wielkość liter ma znaczenie).

Konto użytkownika

Aby się zalogować przejdź na stronę: Strona logowania